Styret

Styret

Styret i Norsk forening for europarett består for tiden av følgende personer:

  • Styreleder: førsteamanuensis Stian Øby Johansen (Senter for europarett, UiO)
  • Sekretær: stipendiat Siri Kihldal Venemy (Senter for europarett, UiO)
  • Professor Christian Franklin (UiB)
  • Advokat Hanne Zimmer (Wikborg Rein)
  • Juridisk kyndig rettsmedlem Dag Sørlie Lund (Trygderetten)
  • Professor Tor-Inge Harbo (UiA)
  • Professor Mads Andenæs (Institutt for privatrett, UiO)