Styret

Styret

Styret i Norsk forening for europarett består for tiden av følgende personer:

  • Styreleder: professor Christian Franklin (UiB)
  • Nestleder: advokat Kaja Breivik Furuseth (Datatilsynet)
  • Professor Mads Andenæs (Institutt for privatrett, UiO)
  • Spesialrådgiver Øyvind Andersen (Stortinget)
  • Førsteamanuensis Stian Øby Johansen (Senter for europarett, UiO)
  • Professor Tor-Inge Harbo (UiA/USN)
  • Førsteamanuensis Martin Hennig (UiT)
  • Advokat Hanne Zimmer (Wikborg Rein)