Styret

Styret

Styret i Norsk forening for europarett består for tiden av følgende personer:

  • Professor Mads Andenæs, Institutt for privatrett (UiO)
  • Professor Finn Arnesen, Senter for europarett (UiO)
  • Professor Christophe Hillion
  • Professor Christoffer Conrad Eriksen, Institutt for offentlig rett (UiO)
  • Professor Christian Franklin (UiB)
  • Professor Tor-Inge Harbo (UiA)
  • Spesialrådgiver Øyvind Andersen (Stortinget)
  • Avdelingsdirektør Hege Marie Hoff (UD)
  • Advokat Kaja Breivik Furuseth (Ruter AS)
  • Advokat Frode Elgesem (Elgesem advokatfirma)

I tillegg til styret har foreningen en daglig leder: