Styret

Styret

Styret i Norsk forening for europarett består for tiden av følgende personer:

  • Styreleder: førsteamanuensis Stian Øby Johansen (Senter for europarett, UiO)
  • Førsteamanuensis Malgorzata Agnieszka Cyndecka (UiB)
  • Seniorrådgiver Hanne Zimmer (Stortinget)
  • Juridisk kyndig rettsmedlem Dag Sørlie Lund (Trygderetten)
  • Professor Tor-Inge Harbo (UiA)
  • Professor Mads Andenæs (Institutt for privatrett, UiO)