Styret

Styret

Styret i Norsk forening for europarett består for tiden av følgende personer:

  • Styreleder: Professor Tarjei Bekkedal (UiO)
  • Professor Mads Andenæs, Institutt for privatrett (UiO)
  • Professor Christian Franklin (UiB)
  • Spesialrådgiver Øyvind Andersen (Stortinget)
  • Advokat Kaja Breivik Furuseth (Pacta Advokatfirma AS)
  • Advokat Frode Elgesem (Elgesem advokatfirma)
  • Førstelektor Stian Øby Johansen (UiO)