Styret

Styret

Styret i Norsk forening for europarett består for tiden av følgende personer:

  • Styreleder: Professor Tarjei Bekkedal (Senter for europarett, UiO)
  • Professor Mads Andenæs (Institutt for privatrett, UiO)
  • Professor Christian Franklin (UiB)
  • Spesialrådgiver Øyvind Andersen (Stortinget)
  • Advokat Kaja Breivik Furuseth (Datatilsynet)
  • Dommer Frode Elgesem (Borgarting lagmannsrett)
  • Førsteamanuensis Stian Øby Johansen (Senter for europarett, UiO)