Retningslinjer, anbefalinger og lignende ikke-bindende EØS-rettslige instrumenter

Retningslinjer, veiledere, anbefalinger og lignende er mye brukt som styringsverktøy av Kommisjonen og EU-byråer. Samtidig er det sjelden man ser henvisninger til slike dokumenter i EU-domstolens rettspraksis. Hvilken rettslig betydningen har slike retningslinjer? Hvilken funksjon har de i praksis? Gjør de rettsanvendelsen enklere eller mer komplisert? Hvilke forskjeller er det mellom ulike områder av EØS-retten?

Norsk forening for europarett inviterer våre medlemmer og andre interesserte til et seminar onsdag 10. april kl. 14:00 om ikke-bindende EØS-rettslige instrumenter, hvor nettopp slike spørsmål står på dagsorden.

Seminaret innledes med et innlegg av professor Halvard Haukeland Fredriksen. Han vil ta for seg slike ikke-bindende instruments betydning ifølge EØS-rettens rettskildelære.

Innledningen etterfølges av et panel med perspektiver fra praktikere fra ulike rettsområder:

 • Statsstøtte: Elisabeth Lian Haugsdal (partner, Wiersholm)
 • Finansmarkedet: Anders Sanderlien Hole (konstituert direktør, avdeling for bank- og forsikringstilsyn, Finanstilsynet)
 • Personvern: Luca Tosoni (fagdirektør, internasjonal seksjon, Datatilsynet)
 • Konkurranserett: Tormod Johansen (spesialrådgiver, Konkurransetilsynet)

Seminaret avholdes i et hybrid format. Vi møtes fysisk i Oslo, i Det juridiske fakultets nybygg Domus Juridica (Kristian Augusts gate 17), i Auditorium 2, som befinner seg i byggets andre etasje. Her vil også de fleste av innlederne være fysisk til stede. De som ønsker å delta digitalt fra egen PC kan klikke på denne Zoomlenken på møtetidspunktet.

Stabel med dokumenter.

Vil du bidra til Norges nasjonale rapporter til FIDE 2025?

Arbeider du med, eller er du interessert i energirett, EUs digitale økonomi, eller europeisk kriseregulering? Til Den internasjonale europarettsforeningen (FIDE) sin konferanse i 2025 skal Norsk forening for europarett bidra med nasjonale rapporter om disse tre temaene. Hvis du er interessert i å bidra til dette arbeidet, vil vi gjerne høre fra deg.

Arbeidet med rapportene struktureres av en «questionnaire» for hvert tema, som inneholder en liste over de spørsmålene som rapporten skal forsøke å gi svar på. Vi er både ute etter personer som kan være hovedansvarlige for en rapport (en slags redaktørrolle), og for bidragsytere til større eller mindre deler. Om du er interessert, anbefaler vi deg å ta en kikk på den relevante «questionnaire» nedenfor.

Den fulle tittelen på temaene finner dere nedenfor, og hvert tema sin «questionnaire» får dere opp ved å klikke på tittlen.

Rapportene skal sendes inn til FIDE i september 2024.

Om du er interessert i å bidra til foreningens arbeid med rapportene, eller har spørsmål i den forbindelse, send en e-post til s.o.johansen@jus.uio.no.


Årsmøte med innledning fra Michael Reiertsen, dommer i EFTA-domstolen

Norsk forening for europarett inviterer våre medlemmer og andre interesserte til årsmøte mandag 27. november klokken 15:00utsatt grunnet flyforsinkelse, ny dato/tid tirsdag 28. november klokken 14:30 (bekreftet).

Årsmøtet åpner med en innledning fra Michael Reiertsen, norsk dommer i EFTA-domstolen om om arbeidsmåten i EFTA-domstolen og aktuelle saker som står for domstolen. I kjølvannet av Reiertsens innledning er det satt av rikelig med tid til spørsmål og kommentarer fra salen.

Etter den faglige delen avholdes foreningens formelle generalforsamling fra ca. klokken 16. Agendaen for generalforsamlingen er som følger:

 1. Formalia (godkjennelse av innkallingen m.v.)
 2. Valg av styre for 2023–24.
 3. Godkjenning av regnskap for 2022:
 4. Det kommende FIDE-møtet i Katowice i 2025.
 5. NFER-arrangementer i 2023 – planer og forslag.
 6. Eventuelt.

Årsmøtet avholdes i et hybrid format. Vi møtes fysisk i Oslo, i Det juridiske fakultets nybygg Domus Juridica (Kristian Augusts gate 17), i Auditorium 2, som befinner seg i byggets andre etasje. De som ønsker å delta digitalt fra egen PC kan klikke på denne Zoomlenken på tidspunktet for medlemsmøtet.


Gjensidig tillit, gjensidig anerkjennelse og rettssikkerhet: Norges rapport til FIDE 2023

Norsk forening for europarett inviterer til medlemsmøte 25. mai 2023 kl. 17:30 om foreningens rapport om gjensidig tillit, gjensidig anerkjennelse og rettssikkerhet («Mutual Trust, Mutual Recognition and the Rule of Law»). Rapporten er utarbeidet av Halvard Haukeland Fredriksen, Christophe Hillon, og Sander Stokke i forbindelse med FIDE-kongressen i Sofia, der alle nasjonale foreninger for europarett inviteres til å sende inn nasjonale rapporter om kongressens tre temaer.

Medlemsmøtet vil avholdes i et hybrid format. Vi møtes fysisk i Oslo, hvor innlederne også vil være stede, i Det juridiske fakultets nybygg Domus Juridica (Kristian Augusts gate 17), i Auditorium 3, som befinner seg i byggets andre etasje. De som ønsker å delta digitalt fra egen PC kan klikke på denne Zoomlenken på tidspunktet for medlemsmøtet.

Alle de nasjonale rapporten vil bli publisert etter at FIDE-kongressen er avholdt. En foreløpig versjon av den norske rapporten kan lastes ned her.


Den geopolitiske dimensjonen av EUs konkurranse- og handelspolitikk: Norges rapport til FIDE 2023

Norsk forening for europarett inviterer til medlemsmøte 18. april 2023 kl. 14:00 om foreningens rapport om den geopolitiske dimensjonen av EUs konkurranse- og handelspolitikk («The New Geopolitical Dimension of the EU Competition and Trade Policies»). Rapporten er utarbeidet av Ronny Gjendemsjø, Kjell Jostein Sunnevåg og Charlotte Hafstad Widerberg i forbindelse med FIDE-kongressen i Sofia, der alle nasjonale foreninger for europarett inviteres til å sende inn nasjonale rapporter om kongressens tre temaer.

Medlemsmøtet vil avholdes i et hybrid format. Vi møtes fysisk i Bergen, hvor innlederne også vil være stede, i Auditorium 4, som ligger rett ved hovedinngangen til Det juridiske fakultet (Magnus Lagabøtes plass 1). De som ønsker å delta digitalt fra egen PC kan klikke på denne Zoomlenken på tidspunktet for medlemsmøtet.

Alle de nasjonale rapporten vil bli publisert etter at FIDE-kongressen er avholdt. En foreløpig versjon av den norske rapporten kan lastes ned her.

Dette er det første av to medlemsmøter om rapportene foreningen har sendt inn til FIDE-kongressen i Sofia. Det neste medlemsmøtet vil bli avholdt 23. mai kl. 17:30, og mer informasjon om dette møtet vil bli kunngjort snart.


Påmeldingen til FIDE-kongressen i Sofia, Bulgaria har åpnet

Vår moderforening, Fédération Internationale pour le Droit Européen (FIDE), arrangerer sin neste kongress fra onsdag 31. mai til lørdag 3. juni i Bulgarias hovedstad Sofia. Påmeldingen har nylig åpnet, og foreningens medlemmer får omtrent EUR 100€ i avslag på påmeldingsavgiften.

Det fullstendige programmet er ikke helt klart enda, men arrangøren har laget en informasjonsbrosjyre med hovedlinjene. Kongressen vil særlig dreie seg om tre hovedtemaer:

 • Mutual Trust, Mutual Recognition and the Rule of Law
 • The new geopolitical dimension of the EU competition and trade policies
 • European Social Union

De nasjonale europarettsforeningene har skrevet nasjonale rapporter om disse tre temaene. Disse vil diskuteres på kongressen, og deretter vil de utvalgte «generalrapportører» syntetisere og analysere rapportene og debatten i en generell rapport om hvert tema.


Generalforsamling 2022

Norsk forening for europarett inviterer foreningens medlemmer til generalforsamling torsdag 15. desember 2022, klokken 13:00 til 14:00. Møtet blir avholdt i et hybrid format, slik at det vil være mulig å delta digitalt via Zoom eller fysisk i Europarettens møterom, midtbygningen, Karl Johans gate 47.

Agendaen for generalforsamlingen er som følger:

 1. Formalia (godkjennelse av innkallingen m.v.)
 2. Valg av styre for 2022–23.
 3. Årsberetning og regnskap for 2021:
 4. Det kommende FIDE-møtet i 2023.
 5. Ideer til NFER-arrangementer i 2023.
 6. Eventuelt.

For å delta via Zoom, klikk denne lenken på møtetidspunktet.

Oppdatert 15. desember 2022: Generalforsamlingsprotokollen er nå tilgjengelig her.


Rettslige perspektiver på Norges sanksjoner mot Russland

Domus Juridica
Foto: Jan-Tore Egge
(CC-BY-SA 4.0)

Norsk forening for europarett inviterer – i samarbeid med forskergruppen for internasjonal rett ved UiO og Norsk forening for internasjonal rett – til et halvdags seminar om de rettslige problemstillingene Norges sanksjoner mot Russland reiser.

Formålet med seminaret er å innlede en debatt om rettsspørsmålene Norges sanksjoner mot Russland reiser. Det vil bli korte innlegg fra både praktikere og akademikere, som vil ha fokus på de rettslige utfordringene de ser på bakgrunn av sin erfaring og ekspertise. På bakgrunn av innleggene, og en diskusjon i plenum, vil vi i fellesskap forsøke å peke ut noen problemstillinger som bør forfølges videre, for eksempel i form av en seminarrekke på nyåret.

Seminaret avholdes mandag 28. november fra klokken 09:00 til 12:00. Vi møtes i Det juridiske fakultets nybygg Domus Juridica (Kristian Augusts gate 17), i Auditorium 2, som befinner seg i byggets andre etasje. Vi ber om at de som ønsker å delta registrerer seg på forhånd ved å klikke her.

Program

09:00 – 09:10 Velkommen v/førsteamanuensis Stian Øby Johansen 

09:10 – 10:00 Praktikerpanelet  

 • Martin Sørby, nestleder i Utenriksdepartementets rettsavdeling 
 • Advokat Tine Vigmostad (Wikborg Rein) 
 • Advokat Ronny Rosenvold (CMS Kluge) 
 • Advokat Hugo-A. B. Munthe-Kaas (DLA Piper) 

10:10 – 11:30 Akademikerpanelet

 • Førsteamanuensis Sigrid Stokstad
 • Professor Christoffer Eriksen
 • Stipendiat Torkell Sætervadet
 • Førsteamanuensis Astrid Iversen
 • Professor Geir Ulfstein
 • Professor Anders Løvlie
 • Professor Benedicte M. Høgberg

11:30 – 12:00 Diskusjon og «brainstorming» 

Ordstyrer: Stian Øby Johansen 

Spørsmål til diskusjon: Hvilke temaer og problemstillinger skal vi forfølge videre?  


Årsmøte om EØS-forvaltningsrett

Norsk forening for europarett inviterer våre medlemmer til årsmøte fredag 28. januar. Årsmøtet åpner med et todelt faglig program fra klokken 12:00 til 14:15. Deretter avholdes foreningens generalforsamling klokken 14:30.

På grunn av de strenge smitteverntiltakene blir årsmøtet gjennomført digitalt, via Zoom. Bruk denne møtelenken for å delta.

Ønsker du å delta, men er fortsatt ikke medlem i foreningen? Registrer deg som medlem her!

Program

 • 12.00-12.10 Velkommen & innledning v/Kaja Breivik Furuseth (fagdirektør, Datatilsynet)

Administrative Fines – the Concept of Guilt as an Obstacle to Efficient Enforcement of EEA law?

 • 12.50–13.00 Diskusjon
 • 13.00–13.15 Pause

Begrunnelsesplikten ved forvaltningsvedtak som rører ved EØS-rettslige spørsmål

 • 13.15–13.30 Inge Lorange Backer (Professor, UiO):
  Begrunnelse etter forvaltningsloven – Forvaltningslovutvalgets forslag
 • 13.30–13.45 Erlend Leonhardsen (Legal Advisor, ESA):
  Krav til begrunnelse av forvaltningsvedtak i EU-retten
 • 13.45–14.00 Hilde Ellingsen (Partner, Lund & Co):
  EØS-rettslige krav til begrunnelse av forvaltningsvedtak
 • 14.00–14.15 Diskusjon
 • 14.15–14.30 Pause

Foreningens generalforsamling (fra kl. 14.30)

Agenda for generalforsamlingen
 1. Formalia (godkjennelse av innkallingen m.v.)
 2. Valg av styre for 2022–23
 3. Årsberetning og regnskap for 2020
 4. FIDE 2020/2021 og det kommende FIDE-møtet i 2023
 5. Ideer til NFER-arrangementer i 2022
 6. Eventuelt

Oppdatert 31. januar 2022: klikk her for å laste ned protokollen fra generalforsamlingen.


«NAV-saken» – EFTA-domstolens avgjørelse i sak E-8/20

Onsdag 26. mai klokken 15:30 inviterer Norsk forening for europarett til et åpent seminar om EFTA-domstolens avgjørelse i sak E-8/20 Straffesak mot N [2021].

Seminaret innledes av fire eksperter på EØS-rett. Deretter åpnes det fra spørsmål og kommentarer fra publikum. Seminaret avsluttes ca. kl. 17:00.

Alle interesserte kan delta via Zoom ved å klikke her når møtet starter.

Fullstendig program

Eit innspel til debatten om debatten – kan måten juristar har snakka om NAV-saka påverke tolkinga av EØS-retten?
Herdis Helle (LO)

Kan aktivtetsplikten brukes som et middel for å begrense trygdeeksporten?
Øyvind Bø (Trygderetten)

Forholdsmessighetsvurderingen i N
Tor-Inge Harbo (UiA)

N – En ventet avgjørelse
Hans Petter Graver (UiO)