Hold av datoen: FIDE-kongress i Haag 20-23 mai 2020

Datoen for den neste FIDE-kongressen, den 29. i rekken, ble nylig satt til 20-23 mai 2020. Denne gangen finner kongressen sted i Haag, Nederland.

Norsk forening for europarett er en nasjonal avdeling av FIDE (Fédération Internationale pour le Droit Européen/International Federation of European Law). Foreningen oppfordrer derfor alle våre medlemmer til å delta på kongressen.

Her er den offisielle kunngjøringen av kongressen, slik den ble sendt ut av arrangørene:

After almost 40 years, the biannual congress of the International Federation of European Law (FIDE) returns to the Netherlands. From 20 to 23 May 2020, the Netherlands Association for European Law (NVER) has the honour of welcoming around 500 specialists in EU law in The Hague for the XXIX edition of this “classic” of EU law. Academia and practice from all over Europe will gather and contribute to in depth discussions on important topics of EU law, which will include the role of national courts in the enforcement of EU Law, the EU data protection regime and the relationship between EU competition law and the digital economy.


Video fra foredrag med Carl Baudenbacher

I går, 30. mai 2018, arrangerte Institutt for privatrett ved UiO, i samarbeid med Norsk forening for europarett, et foredrag av Prof. Dr. jur. Dr. rer. pol. h.c. Carl Baudenbacher. Baudenbacher, som inntil nylig var president i EFTA-domstolen, tok opp spørsmålet om hva som kan skje med EØS-avtalen etter Brexit i sitt foredrag, som hadde tittelen: «From the EEA to the Hanseatic League 2.0?«.

Video av foredraget kan sees her:


Årsmøte med foredrag om delingsøkonomi og EU-retten

Norsk forening for europarett inviterer til årsmøte torsdag 26. april 2018, klokken 1715–1900 i Lødrups Kjeller, midtbygningen, Karl Johans gate 47. Inngang fra kantina (på venstre side av bygningen). Den faglige delen av årsmøtet er åpen for så vel medlemmer som ikke-medlemmer:

Program:

1715–1800: Professor Vassilis Hatzopoulos, Panteion University (Athen):
Beyond Uber: The Sharing Economy as a Challenge to EU Law

1800–: Diskusjon ledet av Professor Stefan Enchelmaier, University of Oxford.

Professor Vassilis Hatzopoulus er en ledende ekspert innenfor EU-rett, med tjenestefrihet som sitt spesialområde. Hans nye bok om EU-rett og delingsøkonomi ble publisert på Hart i mars 2018.

I etterkant av det faglige programmet vil foreningen avholde generalforsamling. Agenda for generalforsamlingen er:

 1. Godkjennelse av innkallingen
 2. Redegjørelse for foreningssaker
 3. Regnskap 2017
  (Klikk for å laste ned: Resultatregnskap for 2017Balanse per 31/12-2017 | Hovedbok for 2017)
 4. Valg av styre registrert i Brønnøysund
 5. Valg av råd

Oppdatert: Protokollen fra årsmøtet kan lastes ned her.


Årsmøte med foredrag om EØS-avtalens virkeområde

Norsk forening for europarett inviterer medlemmer og ikke-medlemmer til årsmøte med foredrag mandag 12. juni, klokken 1600–1730 i ”Kjerka”, midtbygningen (Domus Media), Karl Johans gate 47. Inngang fra kantina (på venstre side av bygningen).

Professor dr. juris Finn Arnesen innleder om EØS-avtalens virkeområde i lys av avgjørelsen i sak E-1/16 Synnøve Finden, som følger opp avgjørelsen i sak E-4/04 Pedicel.

Gjennom disse avgjørelsene har EFTA-domstolen slått fast at ethvert nasjonalt tiltak som er ”uatskillelig knyttet” til omsetningen av produkter som faller utenfor EØS-avtalens virkeområde også selv faller utenfor dette virkeområdet.

Avgjørelsene gir foranledning til å diskutere EØS-avtalens anvendelse på aktiviteter knyttet til fiskeri- og landbruksprodukter. Avgjørelsene gir også grunnlag for å diskutere nyanser i EØS-avtalens homogenitetsmålsetting.

Forberedt kommentar ved advokatfullmektig Nils Kristian Benjaminsen, advokatfirmaet Thommessen.

Nils Kristian Benjaminsen fullførte sin master i rettsvitenskap ved Universitetet i Oslo i 2016. Han har tidligere vært vitenskapelig assistent ved Senter for Europarett og skrev avhandlingen ”…uatskillelig knyttet til”: Om avgrensningen av EØS-avtalens saklige virkeområde.

 


Lunsjmøte om EU-domstolens uttalelse 2/15

Norsk forening for europarett, i samarbeid med Senter for europarett ved UiO, inviterer medlemmer og ikke-medlemmer til lunsjmøte 7. juni. Temaet for lunsjen er EU-domstolens uttalelse 2/15 om frihandelsavtalen fremforhandlet mellom EU og Singapore.

Lunsjmøtet finner sted 7. juni fra kl. 12:00 til 13:00 i møterommet til Petroleumsretten i Domus Media, Karl Johans Gate 47. Inngang fra søyletrappen på byggets forside, annen etasje, høyre side.

Programmet er som følger:

 • Presentasjon av EU-domstolens uttalelse 2/15: «Free Trade Agreement between the European Union and the Republic of Singapore» ved Professor Mads Andenæs, Institutt for privatrett.
 • Kommentar ved professor Tarjei Bekkedal, Senter for europarett.

Om uttalelse 2/15:

Uttalelse 2/15 av 16. mai 2017 gjelder rekkevidden av EUs kompetanse til å inngå handelsavtaler med tredjeland. Et grunnleggende spørsmål er hvor langt EUs eksklusive kompetanse til å slutte slike avtaler rekker, med bindende virkning for alle medlemsstatene. Utenfor rekkevidden av EUs eksklusive kompetanse, må handelsavtaler med tredjeland inngås av EU og medlemsstatene i fellesskap. EØS-avtalen er et eksempel på en slik såkalt «mixed agreement».

EU-domstolens uttalelse 2/15 skriver seg inn i en utvikling som overlater stadig mer kompetanse til EUs sentrale myndigheter. Jo større grad av sentralisering, jo vanskeligere er det for enkeltstater å stille seg i veien for EUs handelspolitikk. Dette har konsekvenser for vidt forskjellige initiativer, som for eksempel en handelsavtale med USA (TTIP) eller en avtale med UK etter Brexit.


Medlemsmøte om Holship-saken

Norsk forening for europarett inviterer til medlemsmøte om Høyesteretts avgjørelse i havnearbeider-saken (Holship), HR-2016-2554-P.

Tid/sted:

 • Torsdag 2. februar 2017, klokken 1615–1800.
 • Auditorium 13, midtbygningen (østfløyen). Inngang på baksiden av bygget.

Program:

1615–1715: Innledninger ved:
Professor Tarjei Bekkedal, EØS-rettslige sider ved avgjørelsen
Professor Stein Evju, Arbeidsrettslige sider ved avgjørelsen
Stipendiat Anders Narvestad, Menneskerettslige og konstitusjonelle sider ved avgjørelsen

1715–1800: Diskusjon
Ordstyrer: professor Finn Arnesen

 


Common Market Law Review-konferanse: Crossing Europes’s Borders – New approaches to migration in European Law

Gamle FestsalSenter for europarett har gleden av å arrangere den årlige Common Market Law Review konferansen. CMLRev regnes av mange for å være det viktigste internasjonale tidsskriftet innenfor europarett. En rekke nasjonale og internasjonale foredragsholdere bidrar.

Årets tema er: Crossing Europes’s Borders – New approaches to migration in European Law. Det (foreløpige) programmet finner dere her.

Arrangementet går av stabelen torsdag 20. oktober i Gamle festsal, Urbygningen, Karl Johans Gate. Påmelding via nettskjema innen 17. oktober. Deltakelse er gratis. Se også arrangementets nettside på Jus.UiO.no for mer informasjon.

På samme måte som under forrige måneds Brexit-konferanse vil det være anledning til å følge utvalgte sesjoner.


«Brexit» og EØS («Brexit» and the EEA)

Brexit-MediaWikiForskningsprosjektet «Europa i endring» (Europe in transition) arrangerer 2. september 2016 et heldags seminar om «Brexit» og EØS. Seminaret vil foregå på engelsk, og dets offisielle tittel er derfor: «Brexit» and the EEA.

Blant talerne og paneldeltakerne finner vi eksperter fra både Norge og Storbritannia: Professor Emeritus Sir David Edward (Edinburgh Law School), Thomas Horsley (University of Liverpool), Michael Gordon (University of Liverpool), Rosa Greaves (Universities of Glasgow and Oslo), Niamh Nic Shuibhne (University of Edinburg), Christophe Hillion (Universities of Oslo and Leiden, NUPI), og Halvard Haukeland Fredriksen (University of Bergen), Niels Engelschiøn (Ekspedisjonssjef, Europaavdelingen i Utenriksdepartementet).

Seminaret begynner kl. 09:00 fredag 2. september og varer til 17:00. Etter seminaret blir det server noen forfriskninger. Det fullstendige seminarprogrammet er tilgjengelig på UiOs nettsider.

Stedet er Gamle festsal i Domus Academica, Karl Johans Gate 47.

Seminaret er åpent for alle, men man må registrere seg på forhånd. Registreringsfristen er onsdag 31. august.


Årsmøte med foredrag av Professor Niels Fenger

Niels-FengerI samarbeid med Institutt for offentlig rett (UiO) arrangerer Norsk forening for Europarettet foredrag med Professor Niels Fenger fra Københavns Universitet den 6. juni. I foredraget vil han ta for seg hvordan EØS-retten påvirker norsk forvaltningsrett.

Niels Fenger er professor i forvaltningsrett på Det juridiske fakultet ved Københavns unversitet, og har tidligere vært juridisk direktør for EFTAs overvåkningsorgan (ESA).

Foredraget holdes 6. juni klokken 17:00, og varer til ca. 18:30. Stedet er store møterom i 3. etg. Domus Bibliotheca, Karl Johans Gate 47 (kart).

Arrangementet er åpent og gratis, men man må melde seg på via påmeldingsskjemaet på UiOs nettsider.

Etter foredraget avholder Norsk forening for Europarett sitt årsmøte.


Brexit-møte – 2. mai 2016

brexitNorsk forening for europarett inviterer til medlemsmøte om Brexit i anledning britenes folkeavstemning om mulig utmelding fra EU. Møtet er åpent for alle, så vel medlemmer som ikke-medlemmer.

Deltakelse er gratis, or arrangementet vil bli avholdt på engelsk.

Når: 2. mai 2016 klokken 17:00-19:00.

Sted: «Kjerka», Midtbygningen, Karl Johans gate 47. Inngang fra søyletrappen på byggets forside, andre etasje, venstre.

Program:

Ordstyrer/debattleder:  Journalist og kommentator Kjetil Wiedswang.

17:00-18:00:

Velkommen v/Tarjei Bekkedal, Norsk forening for europarett.

Professor Michael Dougan, University of Liverpool: Rammer og premisser ved utmelding.

Direktør Ulf Sverdrup, NUPI: Politiske konsekvenser for EU og Norge.

Kommentar v/Hege Marie Hoff, Avdelingsdirektør UD.

18:00-19:00:

Åpen debatt med spørsmål og innspill fra salen.

Avrunding v. høyesterettsdommer Henrik Bull.

Se også arrangementets «flyer» for informasjon på engelsk.

Påmelding skjer til camilla.arnoy@jus.uio.no innen 28. april. En middag på Theatercafeen etterfølger seminaret. Om du ønsker å delta på middagen, send en e-post om dette til camilla.arnoy@jus.uio.no. Merk at påmelding til middagen kun innebærer bordreservasjon.

Vel møtt!