Åpent seminar om Schrems II

Onsdag 25. november klokken 14:15 inviterer Norsk forening for europarett til et åpent seminar om EU-domstolens banebrytende dom i sak C-311/18 Schrems II [2020].

Seminaret innledes med et innlegg på engelsk fra saksøkeren selv, Max Schrems. Han vil også svare på spørsmål fra publikum etter sitt innlegg. Deretter blir det tre kortere innlegg på norsk om betydningen og oppfølgningen av Schrems II. Seminaret avsluttes ca. kl. 16:00.

Alle interesserte kan delta via Zoom ved å klikke her når møtet starter.

GDPR - keyboard
Foto: Pixabay/TheDigitalArtist

Fullstendig program:

Why did I lodge a complaint about Facebook? How did the Court enforce European privacy rules towards the US and US companies?
(PDF av presentasjonen)
Max Schrems, lawyer and honorary Chairman of Noyb.

EØS-dimensjonen av Schrems II
(PDF av presentasjonen)
Halvard Haukeland Fredriksen, professor ved Universitetet i Bergen.

Hvilke praktiske konsekvenser har Schrems II for norske virksomheter?
(PDF av presentasjonen)
Gry Hvidsten, Specialist counsel hos Wikborg Rein.

Hvordan følger Datatilsynet og europeiske tilsynsmyndigheter opp Schrems II?
(PDF av presentasjonen)
Tobias Judin, seksjonssjef i Datatilsynet.Om du ønsker å bli medlem i foreningen, og få invitasjon til fremtidige medlemsmøter, klikk her.


FIDE 2020 – Norges nasjonalrapporter tilgjengelig på Open Access

Fédération Internationale Pour Le Droit Européen (FIDE) ble etablert i 1961, og fungerer som en paraplyorganisasjon for alle de nasjonale foreningene for europarett i EØS-området. Deltagelse i FIDE er en av hovedgrunnene til at NFER i sin tid ble stiftet, og foreningen nyter i dag assosiert medlemskap med full stemmerett i FIDE-styret. 

FIDEs viktigste aktivitet består i organisering av toårige FIDE-kongresser og tilhørende publikasjoner. FIDE-kongressene er blant de mest anerkjente EU-rettskonferansene i verden. Her møtes mer enn 500 fremtredende representanter fra den akademiske verden, dommere og advokater fra EU- og EFTA-domstolen, og tjenestemenn fra EØS-statene, ESA, og de øvrige EU-institusjonene til flere dager med diskusjon og debatt om en rekke forskjellige dagsaktuelle EU- og EØS-rettslige spørsmål.

De nasjonale foreningene for europarett spiller en sentral rolle i FIDE-samarbeidet ved å innhente nasjonalrapporter fra eksperter på tre utvalgte temaer til FIDE-kongressene. Nasjonalrapportene danner i sin tur grunnlaget for diskusjonene på kongressen.

NFER har bidratt med tre rapporter til FIDE-kongressen 2020, som alle er tilgjengelig på Open Access:

NFER-styret vil gjerne rette en stor takk til alle nasjonalrapportørene for innsatsen.

På grunn av smittesituasjonen ble FIDE-kongressen 2020 utsatt, og vil finne sted i Den Haag 12-15 mai 2021 – mer informasjon om kongressen finner du her.


Generalforsamling 31. august 2020

Norsk forening for europarett inviterer til generalforsamling mandag 31. august 2020, klokken 15:00–16:00 via videomøteplattformen Zoom.

Foreningens medlemmer kan delta på generalforsamlingen ved å klikke på denne lenken: https://uio.zoom.us/j/69913901622?pwd=UFJob1VDMXhqcGlZZ0k5a01sNEJrZz09

Agendaen for årsmøtet:

 1. Valg av styremedlemmer, formann og nestformann 20202021
 2. Årsberetning og regnskap
  Resultatregnskap | Balanse
 3. Foreningens økonomiske situasjon
 4. FIDE 2020/2021
 5. NFER arrangement 20202021
 6. Datoer for neste styremøte og årsmøte
 7. Eventuelt

Oppdatert 31. august kl. 19:
Klikk her for å laste ned protokollen fra generalforsamlingen.


Lunsjmøte med den polske ombudsmannen for menneskerettigheter, dr. Adam Bodnar

Adam Bodnar
(Foto: Adrian Grycuk, CC BY-SA)

Norsk forening for europarett har gleden av å invitere til åpent lunsjmøte med den polske ombudsmannen for menneskerettigheter dr. Adam Bodnar, tirsdag 28. mai 2019 klokken 12:00. Lunsjmøtet finner sted i Kjerka, som ligger i andre etasje i Domus Media (midtbygningen), Karl Johans Gate 47. Bruk inngangen på byggets venstre side (siden som vender mot slottet, døren inn til kantina/aulakjelleren) og ta deretter trappen eller heis til 2. etg.

Etter at Lov og rettferdighetspartiet i Polen (PiS) vant valget i oktober 2015, har partiet brukt sitt flertall i nasjonalforsamlingen til å innføre en rekke lovendringer som begrenser domstolenes uavhengighet. De nye lovene innskrenker sivilsamfunnets innsyn og påvirkningsmuligheter, og gir regjeringen mulighet til å kontrollere statlige medier. Utsatte gruppers rettigheter er kommet under press. Bodnar mottok i 2018 Rafto-prisen for sitt arbeid med å sikre menneskerettigheter og uavhengige domstoler.

Program:

1200-1245: Ombudsmann dr. Adam Bodnar: The Rule of Law in Europe. On the current situation in Poland.

1245-1250: Pause

1250-1330: Diskusjon. Ordstyrer: Professor Christophe Hillion

Det blir servert lunsj og kaffe/te.


Møte om Vest-Saharaspørsmålet som tvistetema for EU-domstolene

Manuel Devers er advokat for Vest-Saharas frigjøringsbevegelse, Front Polisario. Organisasjonen har fått store gjennomslag i EU-domstolen. På foreningens neste møte, 1. april klokken 16:00, vil Devers innlede om de siste årenes utvikling når det gjelder Vest-Sahara-spørsmålet som tvistetema for EU-domstolene. Devers er fransk, og har de siste årene holdt til i Luxembourg.

Medlemsmøtet finner sted i lokalene til Det juridiske fakultet, UiO. Nærmere bestemt møtes vi i Kjerka, som ligger i andre etasje i Domus Media (midtbygningen) Vest. Bruk inngangen på byggets venstre side (siden som vender mot slottet, døren inn til kantina/aulakjelleren) og ta deretter trappen eller heis til 2. etg.

Møtet vil bli holdt på engelsk. Her er en smakebit av Manuel Devers sin innledning:

In 2016 and 2018, in the light of the principles of self-determination and of the relative effect of international treaties, the CJEU ruled several times (C-104/16 P, C-266/16, T-180/14 and T-275/18) that the EU cannot conclude international agreements applicable to Western Sahara without the consent of the Sahrawi people, regardless of whether such agreements are deemed to be beneficial to them. However, in January and March 2019, instead of implementing these rulings, the Council of the European Union decided to conclude to two new agreements with Morocco explicitly covering occupied Western Sahara.

These actions leave no other choice to the POLISARIO Front than to initiate new proceedings before the CJEU based on a simple argument: these agreements are illegal because the Sahrawi people never agreed to them.

Currently pursing a PhD at the Sorbonne Law School, Manuel Devers provides legal advices to claimants willing to litigate international law claims before domestic courts and EU courts.


Møte om Brexit-høringen

Norsk forening for europarett inviterer til møte tirsdag 13 november klokken 1200-1330 i Auditorium 13, Midtbygningen (inngang fra byggets bakside, inn i hallen og en trapp opp).

Justis- og beredskapsdepartementet har sendt en Brexit-lov på høring​ som håndterer britenes utmelding fra EU og konsekvensene for EØS-avtalen og norsk rett. Forslagene i høringsnotatet bygger på utkastet til utmeldelsesavtale mellom EU og UK. Høringsfristen er 30 november 2018.

Vi legger opp til ca 45 minutter presentasjon og 45 minutter åpen diskusjon. I den forberedte delen vil Christophe Hillion, Tarjei Bekkedal og Mads Andenæs presentere:

 • rammeverket for utmeldelsen
 • forholdet mellom utmeldelsesavtalen og en eventuell fremtidig avtale mellom EU og UK
 • utmeldelsesavtalens hovedformål og hovedinnhold
 • overgangsperioden, hvor UK vil fortsette å være bundet av EU-retten til utløpet av 2020
 • utmeldelsesavtalens EØS-relevans
 • valget av løsning for å implementere utmeldelsesavtalen i EØS/norsk rett
 • ordningen hvor UK i en overgangsperiode skal fortsette å være bundet av EØS-avtalen «som om» de er med
 • lovforslagets problematiske sider, særlig når det gjelder homogenitet, institusjonelle spørsmål og forholdet til EØS-avtalens grunnprinsipper.

Møtet er åpent for alle, men vi tar gjerne i mot nye medlemmer. Medlemskap koster 100 kroner per år.


Hold av datoen: FIDE-kongress i Haag 20-23 mai 2020

Datoen for den neste FIDE-kongressen, den 29. i rekken, ble nylig satt til 20-23 mai 2020. Denne gangen finner kongressen sted i Haag, Nederland.

Norsk forening for europarett er en nasjonal avdeling av FIDE (Fédération Internationale pour le Droit Européen/International Federation of European Law). Foreningen oppfordrer derfor alle våre medlemmer til å delta på kongressen.

Her er den offisielle kunngjøringen av kongressen, slik den ble sendt ut av arrangørene:

After almost 40 years, the biannual congress of the International Federation of European Law (FIDE) returns to the Netherlands. From 20 to 23 May 2020, the Netherlands Association for European Law (NVER) has the honour of welcoming around 500 specialists in EU law in The Hague for the XXIX edition of this “classic” of EU law. Academia and practice from all over Europe will gather and contribute to in depth discussions on important topics of EU law, which will include the role of national courts in the enforcement of EU Law, the EU data protection regime and the relationship between EU competition law and the digital economy.


Video fra foredrag med Carl Baudenbacher

I går, 30. mai 2018, arrangerte Institutt for privatrett ved UiO, i samarbeid med Norsk forening for europarett, et foredrag av Prof. Dr. jur. Dr. rer. pol. h.c. Carl Baudenbacher. Baudenbacher, som inntil nylig var president i EFTA-domstolen, tok opp spørsmålet om hva som kan skje med EØS-avtalen etter Brexit i sitt foredrag, som hadde tittelen: «From the EEA to the Hanseatic League 2.0?«.

Video av foredraget kan sees her:


Årsmøte med foredrag om delingsøkonomi og EU-retten

Norsk forening for europarett inviterer til årsmøte torsdag 26. april 2018, klokken 1715–1900 i Lødrups Kjeller, midtbygningen, Karl Johans gate 47. Inngang fra kantina (på venstre side av bygningen). Den faglige delen av årsmøtet er åpen for så vel medlemmer som ikke-medlemmer:

Program:

1715–1800: Professor Vassilis Hatzopoulos, Panteion University (Athen):
Beyond Uber: The Sharing Economy as a Challenge to EU Law

1800–: Diskusjon ledet av Professor Stefan Enchelmaier, University of Oxford.

Professor Vassilis Hatzopoulus er en ledende ekspert innenfor EU-rett, med tjenestefrihet som sitt spesialområde. Hans nye bok om EU-rett og delingsøkonomi ble publisert på Hart i mars 2018.

I etterkant av det faglige programmet vil foreningen avholde generalforsamling. Agenda for generalforsamlingen er:

 1. Godkjennelse av innkallingen
 2. Redegjørelse for foreningssaker
 3. Regnskap 2017
  (Klikk for å laste ned: Resultatregnskap for 2017Balanse per 31/12-2017 | Hovedbok for 2017)
 4. Valg av styre registrert i Brønnøysund
 5. Valg av råd

Oppdatert: Protokollen fra årsmøtet kan lastes ned her.


Årsmøte med foredrag om EØS-avtalens virkeområde

Norsk forening for europarett inviterer medlemmer og ikke-medlemmer til årsmøte med foredrag mandag 12. juni, klokken 1600–1730 i ”Kjerka”, midtbygningen (Domus Media), Karl Johans gate 47. Inngang fra kantina (på venstre side av bygningen).

Professor dr. juris Finn Arnesen innleder om EØS-avtalens virkeområde i lys av avgjørelsen i sak E-1/16 Synnøve Finden, som følger opp avgjørelsen i sak E-4/04 Pedicel.

Gjennom disse avgjørelsene har EFTA-domstolen slått fast at ethvert nasjonalt tiltak som er ”uatskillelig knyttet” til omsetningen av produkter som faller utenfor EØS-avtalens virkeområde også selv faller utenfor dette virkeområdet.

Avgjørelsene gir foranledning til å diskutere EØS-avtalens anvendelse på aktiviteter knyttet til fiskeri- og landbruksprodukter. Avgjørelsene gir også grunnlag for å diskutere nyanser i EØS-avtalens homogenitetsmålsetting.

Forberedt kommentar ved advokatfullmektig Nils Kristian Benjaminsen, advokatfirmaet Thommessen.

Nils Kristian Benjaminsen fullførte sin master i rettsvitenskap ved Universitetet i Oslo i 2016. Han har tidligere vært vitenskapelig assistent ved Senter for Europarett og skrev avhandlingen ”…uatskillelig knyttet til”: Om avgrensningen av EØS-avtalens saklige virkeområde.