Årsmøte om EØS-forvaltningsrett

Norsk forening for europarett inviterer våre medlemmer til årsmøte fredag 28. januar. Årsmøtet åpner med et todelt faglig program fra klokken 12:00 til 14:15. Deretter avholdes foreningens generalforsamling klokken 14:30.

På grunn av de strenge smitteverntiltakene blir årsmøtet gjennomført digitalt, via Zoom. Bruk denne møtelenken for å delta.

Ønsker du å delta, men er fortsatt ikke medlem i foreningen? Registrer deg som medlem her!

Program

 • 12.00-12.10 Velkommen & innledning v/Kaja Breivik Furuseth (fagdirektør, Datatilsynet)

Administrative Fines – the Concept of Guilt as an Obstacle to Efficient Enforcement of EEA law?

 • 12.50–13.00 Diskusjon
 • 13.00–13.15 Pause

Begrunnelsesplikten ved forvaltningsvedtak som rører ved EØS-rettslige spørsmål

 • 13.15–13.30 Inge Lorange Backer (Professor, UiO):
  Begrunnelse etter forvaltningsloven – Forvaltningslovutvalgets forslag
 • 13.30–13.45 Erlend Leonhardsen (Legal Advisor, ESA):
  Krav til begrunnelse av forvaltningsvedtak i EU-retten
 • 13.45–14.00 Hilde Ellingsen (Partner, Lund & Co):
  EØS-rettslige krav til begrunnelse av forvaltningsvedtak
 • 14.00–14.15 Diskusjon
 • 14.15–14.30 Pause

Foreningens generalforsamling (fra kl. 14.30)

Agenda for generalforsamlingen
 1. Formalia (godkjennelse av innkallingen m.v.)
 2. Valg av styre for 2022–23
 3. Årsberetning og regnskap for 2020
 4. FIDE 2020/2021 og det kommende FIDE-møtet i 2023
 5. Ideer til NFER-arrangementer i 2022
 6. Eventuelt

Oppdatert 31. januar 2022: klikk her for å laste ned protokollen fra generalforsamlingen.


«NAV-saken» – EFTA-domstolens avgjørelse i sak E-8/20

Onsdag 26. mai klokken 15:30 inviterer Norsk forening for europarett til et åpent seminar om EFTA-domstolens avgjørelse i sak E-8/20 Straffesak mot N [2021].

Seminaret innledes av fire eksperter på EØS-rett. Deretter åpnes det fra spørsmål og kommentarer fra publikum. Seminaret avsluttes ca. kl. 17:00.

Alle interesserte kan delta via Zoom ved å klikke her når møtet starter.

Fullstendig program

Eit innspel til debatten om debatten – kan måten juristar har snakka om NAV-saka påverke tolkinga av EØS-retten?
Herdis Helle (LO)

Kan aktivtetsplikten brukes som et middel for å begrense trygdeeksporten?
Øyvind Bø (Trygderetten)

Forholdsmessighetsvurderingen i N
Tor-Inge Harbo (UiA)

N – En ventet avgjørelse
Hans Petter Graver (UiO)


Young FIDE-webinar 12. mai

Vanligvis arrangeres det et «Young FIDE»-seminar under med FIDE-kongressene. Formålet med «Young FIDE»-seminaret er at yngre forskere og praktikere skal få presenterer artikler om temaene for FIDE-kongressen. Som kjent ble FIDE-kongressen utsatt til november som følge av koronapandemien. I den forbindelse har FIDE valgt å gjøre om «Young FIDE»-seminaret til et webinar, som blir avholdt 12. mai fra klokken 10 til 13.

Det er gratis å delta på «Young FIDE»-seminaret. Programmet finner dere her, og man kan registrere seg ved å klikke denne lenken. Deltagelse er gratis. Se invitasjonen nedenfor for flere detaljer om seminaret:

As previously announced, the Young FIDE Seminar will take place as an online event in collaboration with Leiden University on 12 May 2021 from 10:00 to 13:00 (CET). The Seminar brings together junior EU law scholars and practitioners to discuss the three topics of the main FIDE Congress.

During the Young FIDE Seminar – which was previously called the ‘PhD Seminar’ – PhD students and Young EU Law practitioners will present papers on the three FIDE topics. Subsequently, expert panels will comment on these papers and facilitate a discussion with the participants. Furthermore, three ‘young rapporteurs’ have been asked to take part in the discussions during the Seminar. The three young rapporteurs will also report back to the respective panels at the FIDE 2021 Congress, and contribute to the fourth Congress volume to be published after the FIDE 2021 Congress. This year, Prof. Sacha Prechal, Judge at the CJEU, will deliver the opening lecture during the Young FIDE Seminar.

Oppdatering 28. mai: en podcast om seminaret har nå blitt gjort som en del av EU Law Live sin podcast. Lytt her: direktelenke | Spotify.


Åpent seminar om Schrems II

Onsdag 25. november klokken 14:15 inviterer Norsk forening for europarett til et åpent seminar om EU-domstolens banebrytende dom i sak C-311/18 Schrems II [2020].

Seminaret innledes med et innlegg på engelsk fra saksøkeren selv, Max Schrems. Han vil også svare på spørsmål fra publikum etter sitt innlegg. Deretter blir det tre kortere innlegg på norsk om betydningen og oppfølgningen av Schrems II. Seminaret avsluttes ca. kl. 16:00.

Alle interesserte kan delta via Zoom ved å klikke her når møtet starter.

GDPR - keyboard
Foto: Pixabay/TheDigitalArtist

Fullstendig program:

Why did I lodge a complaint about Facebook? How did the Court enforce European privacy rules towards the US and US companies?
(PDF av presentasjonen)
Max Schrems, lawyer and honorary Chairman of Noyb.

EØS-dimensjonen av Schrems II
(PDF av presentasjonen)
Halvard Haukeland Fredriksen, professor ved Universitetet i Bergen.

Hvilke praktiske konsekvenser har Schrems II for norske virksomheter?
(PDF av presentasjonen)
Gry Hvidsten, Specialist counsel hos Wikborg Rein.

Hvordan følger Datatilsynet og europeiske tilsynsmyndigheter opp Schrems II?
(PDF av presentasjonen)
Tobias Judin, seksjonssjef i Datatilsynet.Om du ønsker å bli medlem i foreningen, og få invitasjon til fremtidige medlemsmøter, klikk her.


FIDE 2020 – Norges nasjonalrapporter tilgjengelig på Open Access

Fédération Internationale Pour Le Droit Européen (FIDE) ble etablert i 1961, og fungerer som en paraplyorganisasjon for alle de nasjonale foreningene for europarett i EØS-området. Deltagelse i FIDE er en av hovedgrunnene til at NFER i sin tid ble stiftet, og foreningen nyter i dag assosiert medlemskap med full stemmerett i FIDE-styret. 

FIDEs viktigste aktivitet består i organisering av toårige FIDE-kongresser og tilhørende publikasjoner. FIDE-kongressene er blant de mest anerkjente EU-rettskonferansene i verden. Her møtes mer enn 500 fremtredende representanter fra den akademiske verden, dommere og advokater fra EU- og EFTA-domstolen, og tjenestemenn fra EØS-statene, ESA, og de øvrige EU-institusjonene til flere dager med diskusjon og debatt om en rekke forskjellige dagsaktuelle EU- og EØS-rettslige spørsmål.

De nasjonale foreningene for europarett spiller en sentral rolle i FIDE-samarbeidet ved å innhente nasjonalrapporter fra eksperter på tre utvalgte temaer til FIDE-kongressene. Nasjonalrapportene danner i sin tur grunnlaget for diskusjonene på kongressen.

NFER har bidratt med tre rapporter til FIDE-kongressen 2020, som alle er tilgjengelig på Open Access:

NFER-styret vil gjerne rette en stor takk til alle nasjonalrapportørene for innsatsen.

På grunn av smittesituasjonen ble FIDE-kongressen 2020 utsatt, og vil finne sted i Den Haag 12-15 mai 2021 – mer informasjon om kongressen finner du her.


Generalforsamling 31. august 2020

Norsk forening for europarett inviterer til generalforsamling mandag 31. august 2020, klokken 15:00–16:00 via videomøteplattformen Zoom.

Foreningens medlemmer kan delta på generalforsamlingen ved å klikke på denne lenken: https://uio.zoom.us/j/69913901622?pwd=UFJob1VDMXhqcGlZZ0k5a01sNEJrZz09

Agendaen for årsmøtet:

 1. Valg av styremedlemmer, formann og nestformann 20202021
 2. Årsberetning og regnskap
  Resultatregnskap | Balanse
 3. Foreningens økonomiske situasjon
 4. FIDE 2020/2021
 5. NFER arrangement 20202021
 6. Datoer for neste styremøte og årsmøte
 7. Eventuelt

Oppdatert 31. august kl. 19:
Klikk her for å laste ned protokollen fra generalforsamlingen.


Lunsjmøte med den polske ombudsmannen for menneskerettigheter, dr. Adam Bodnar

Adam Bodnar
(Foto: Adrian Grycuk, CC BY-SA)

Norsk forening for europarett har gleden av å invitere til åpent lunsjmøte med den polske ombudsmannen for menneskerettigheter dr. Adam Bodnar, tirsdag 28. mai 2019 klokken 12:00. Lunsjmøtet finner sted i Kjerka, som ligger i andre etasje i Domus Media (midtbygningen), Karl Johans Gate 47. Bruk inngangen på byggets venstre side (siden som vender mot slottet, døren inn til kantina/aulakjelleren) og ta deretter trappen eller heis til 2. etg.

Etter at Lov og rettferdighetspartiet i Polen (PiS) vant valget i oktober 2015, har partiet brukt sitt flertall i nasjonalforsamlingen til å innføre en rekke lovendringer som begrenser domstolenes uavhengighet. De nye lovene innskrenker sivilsamfunnets innsyn og påvirkningsmuligheter, og gir regjeringen mulighet til å kontrollere statlige medier. Utsatte gruppers rettigheter er kommet under press. Bodnar mottok i 2018 Rafto-prisen for sitt arbeid med å sikre menneskerettigheter og uavhengige domstoler.

Program:

1200-1245: Ombudsmann dr. Adam Bodnar: The Rule of Law in Europe. On the current situation in Poland.

1245-1250: Pause

1250-1330: Diskusjon. Ordstyrer: Professor Christophe Hillion

Det blir servert lunsj og kaffe/te.


Møte om Vest-Saharaspørsmålet som tvistetema for EU-domstolene

Manuel Devers er advokat for Vest-Saharas frigjøringsbevegelse, Front Polisario. Organisasjonen har fått store gjennomslag i EU-domstolen. På foreningens neste møte, 1. april klokken 16:00, vil Devers innlede om de siste årenes utvikling når det gjelder Vest-Sahara-spørsmålet som tvistetema for EU-domstolene. Devers er fransk, og har de siste årene holdt til i Luxembourg.

Medlemsmøtet finner sted i lokalene til Det juridiske fakultet, UiO. Nærmere bestemt møtes vi i Kjerka, som ligger i andre etasje i Domus Media (midtbygningen) Vest. Bruk inngangen på byggets venstre side (siden som vender mot slottet, døren inn til kantina/aulakjelleren) og ta deretter trappen eller heis til 2. etg.

Møtet vil bli holdt på engelsk. Her er en smakebit av Manuel Devers sin innledning:

In 2016 and 2018, in the light of the principles of self-determination and of the relative effect of international treaties, the CJEU ruled several times (C-104/16 P, C-266/16, T-180/14 and T-275/18) that the EU cannot conclude international agreements applicable to Western Sahara without the consent of the Sahrawi people, regardless of whether such agreements are deemed to be beneficial to them. However, in January and March 2019, instead of implementing these rulings, the Council of the European Union decided to conclude to two new agreements with Morocco explicitly covering occupied Western Sahara.

These actions leave no other choice to the POLISARIO Front than to initiate new proceedings before the CJEU based on a simple argument: these agreements are illegal because the Sahrawi people never agreed to them.

Currently pursing a PhD at the Sorbonne Law School, Manuel Devers provides legal advices to claimants willing to litigate international law claims before domestic courts and EU courts.


Møte om Brexit-høringen

Norsk forening for europarett inviterer til møte tirsdag 13 november klokken 1200-1330 i Auditorium 13, Midtbygningen (inngang fra byggets bakside, inn i hallen og en trapp opp).

Justis- og beredskapsdepartementet har sendt en Brexit-lov på høring​ som håndterer britenes utmelding fra EU og konsekvensene for EØS-avtalen og norsk rett. Forslagene i høringsnotatet bygger på utkastet til utmeldelsesavtale mellom EU og UK. Høringsfristen er 30 november 2018.

Vi legger opp til ca 45 minutter presentasjon og 45 minutter åpen diskusjon. I den forberedte delen vil Christophe Hillion, Tarjei Bekkedal og Mads Andenæs presentere:

 • rammeverket for utmeldelsen
 • forholdet mellom utmeldelsesavtalen og en eventuell fremtidig avtale mellom EU og UK
 • utmeldelsesavtalens hovedformål og hovedinnhold
 • overgangsperioden, hvor UK vil fortsette å være bundet av EU-retten til utløpet av 2020
 • utmeldelsesavtalens EØS-relevans
 • valget av løsning for å implementere utmeldelsesavtalen i EØS/norsk rett
 • ordningen hvor UK i en overgangsperiode skal fortsette å være bundet av EØS-avtalen «som om» de er med
 • lovforslagets problematiske sider, særlig når det gjelder homogenitet, institusjonelle spørsmål og forholdet til EØS-avtalens grunnprinsipper.

Møtet er åpent for alle, men vi tar gjerne i mot nye medlemmer. Medlemskap koster 100 kroner per år.


Hold av datoen: FIDE-kongress i Haag 20-23 mai 2020

Datoen for den neste FIDE-kongressen, den 29. i rekken, ble nylig satt til 20-23 mai 2020. Denne gangen finner kongressen sted i Haag, Nederland.

Norsk forening for europarett er en nasjonal avdeling av FIDE (Fédération Internationale pour le Droit Européen/International Federation of European Law). Foreningen oppfordrer derfor alle våre medlemmer til å delta på kongressen.

Her er den offisielle kunngjøringen av kongressen, slik den ble sendt ut av arrangørene:

After almost 40 years, the biannual congress of the International Federation of European Law (FIDE) returns to the Netherlands. From 20 to 23 May 2020, the Netherlands Association for European Law (NVER) has the honour of welcoming around 500 specialists in EU law in The Hague for the XXIX edition of this “classic” of EU law. Academia and practice from all over Europe will gather and contribute to in depth discussions on important topics of EU law, which will include the role of national courts in the enforcement of EU Law, the EU data protection regime and the relationship between EU competition law and the digital economy.