Vil du bidra til Norges nasjonale rapporter til FIDE 2025?

Arbeider du med, eller er du interessert i energirett, EUs digitale økonomi, eller europeisk kriseregulering? Til Den internasjonale europarettsforeningen (FIDE) sin konferanse i 2025 skal Norsk forening for europarett bidra med nasjonale rapporter om disse tre temaene. Hvis du er interessert i å bidra til dette arbeidet, vil vi gjerne høre fra deg.

Arbeidet med rapportene struktureres av en «questionnaire» for hvert tema, som inneholder en liste over de spørsmålene som rapporten skal forsøke å gi svar på. Vi er både ute etter personer som kan være hovedansvarlige for en rapport (en slags redaktørrolle), og for bidragsytere til større eller mindre deler. Om du er interessert, anbefaler vi deg å ta en kikk på den relevante «questionnaire» nedenfor.

Den fulle tittelen på temaene finner dere nedenfor, og hvert tema sin «questionnaire» får dere opp ved å klikke på tittlen.

Rapportene skal sendes inn til FIDE i september 2024.

Om du er interessert i å bidra til foreningens arbeid med rapportene, eller har spørsmål i den forbindelse, send en e-post til s.o.johansen@jus.uio.no.