Gjensidig tillit, gjensidig anerkjennelse og rettssikkerhet: Norges rapport til FIDE 2023

Norsk forening for europarett inviterer til medlemsmøte 25. mai 2023 kl. 17:30 om foreningens rapport om gjensidig tillit, gjensidig anerkjennelse og rettssikkerhet («Mutual Trust, Mutual Recognition and the Rule of Law»). Rapporten er utarbeidet av Halvard Haukeland Fredriksen, Christophe Hillon, og Sander Stokke i forbindelse med FIDE-kongressen i Sofia, der alle nasjonale foreninger for europarett inviteres til å sende inn nasjonale rapporter om kongressens tre temaer.

Medlemsmøtet vil avholdes i et hybrid format. Vi møtes fysisk i Oslo, hvor innlederne også vil være stede, i Det juridiske fakultets nybygg Domus Juridica (Kristian Augusts gate 17), i Auditorium 3, som befinner seg i byggets andre etasje. De som ønsker å delta digitalt fra egen PC kan klikke på denne Zoomlenken på tidspunktet for medlemsmøtet.

Alle de nasjonale rapporten vil bli publisert etter at FIDE-kongressen er avholdt. En foreløpig versjon av den norske rapporten kan lastes ned her.