Den geopolitiske dimensjonen av EUs konkurranse- og handelspolitikk: Norges rapport til FIDE 2023

Norsk forening for europarett inviterer til medlemsmøte 18. april 2023 kl. 14:00 om foreningens rapport om den geopolitiske dimensjonen av EUs konkurranse- og handelspolitikk («The New Geopolitical Dimension of the EU Competition and Trade Policies»). Rapporten er utarbeidet av Ronny Gjendemsjø, Kjell Jostein Sunnevåg og Charlotte Hafstad Widerberg i forbindelse med FIDE-kongressen i Sofia, der alle nasjonale foreninger for europarett inviteres til å sende inn nasjonale rapporter om kongressens tre temaer.

Medlemsmøtet vil avholdes i et hybrid format. Vi møtes fysisk i Bergen, hvor innlederne også vil være stede, i Auditorium 4, som ligger rett ved hovedinngangen til Det juridiske fakultet (Magnus Lagabøtes plass 1). De som ønsker å delta digitalt fra egen PC kan klikke på denne Zoomlenken på tidspunktet for medlemsmøtet.

Alle de nasjonale rapporten vil bli publisert etter at FIDE-kongressen er avholdt. En foreløpig versjon av den norske rapporten kan lastes ned her.

Dette er det første av to medlemsmøter om rapportene foreningen har sendt inn til FIDE-kongressen i Sofia. Det neste medlemsmøtet vil bli avholdt 23. mai kl. 17:30, og mer informasjon om dette møtet vil bli kunngjort snart.