Generalforsamling 2022

Norsk forening for europarett inviterer foreningens medlemmer til generalforsamling torsdag 15. desember 2022, klokken 13:00 til 14:00. Møtet blir avholdt i et hybrid format, slik at det vil være mulig å delta digitalt via Zoom eller fysisk i Europarettens møterom, midtbygningen, Karl Johans gate 47.

Agendaen for generalforsamlingen er som følger:

  1. Formalia (godkjennelse av innkallingen m.v.)
  2. Valg av styre for 2022–23.
  3. Årsberetning og regnskap for 2021:
  4. Det kommende FIDE-møtet i 2023.
  5. Ideer til NFER-arrangementer i 2023.
  6. Eventuelt.

For å delta via Zoom, klikk denne lenken på møtetidspunktet.

Oppdatert 15. desember 2022: Generalforsamlingsprotokollen er nå tilgjengelig her.