«NAV-saken» – EFTA-domstolens avgjørelse i sak E-8/20

Onsdag 26. mai klokken 15:30 inviterer Norsk forening for europarett til et åpent seminar om EFTA-domstolens avgjørelse i sak E-8/20 Straffesak mot N [2021].

Seminaret innledes av fire eksperter på EØS-rett. Deretter åpnes det fra spørsmål og kommentarer fra publikum. Seminaret avsluttes ca. kl. 17:00.

Alle interesserte kan delta via Zoom ved å klikke her når møtet starter.

Fullstendig program

Eit innspel til debatten om debatten – kan måten juristar har snakka om NAV-saka påverke tolkinga av EØS-retten?
Herdis Helle (LO)

Kan aktivtetsplikten brukes som et middel for å begrense trygdeeksporten?
Øyvind Bø (Trygderetten)

Forholdsmessighetsvurderingen i N
Tor-Inge Harbo (UiA)

N – En ventet avgjørelse
Hans Petter Graver (UiO)