FIDE-kongressen utsatt til November

Fédération Internationale Pour Le Droit Européen (FIDE) ble etablert i 1961, og fungerer som en paraplyorganisasjon for alle de nasjonale foreningene for europarett i EØS-området. FIDEs viktigste aktivitet består i organisering av toårige FIDE-kongresser og tilhørende publikasjoner.

Etter planen skulle neste FIDE-kongress blitt avholdt i Haag i mai 2020, men pandemien gjorde det umulig. Kongressen ble derfor først utsatt med ett år, og nå har den blitt utsatt igjen. Det vil bli gjort et siste forsøk på å avholde kongressen fra 3. til 6. November 2021.

Mer informasjon vil om kort tid bli gjort tilgjengelig på FIDE-kongressens nettsider. Om du allerede har meldt deg på kongressen, er påmeldingen fortsatt gyldig.