FIDE 2020 – Norges nasjonalrapporter tilgjengelig på Open Access

Fédération Internationale Pour Le Droit Européen (FIDE) ble etablert i 1961, og fungerer som en paraplyorganisasjon for alle de nasjonale foreningene for europarett i EØS-området. Deltagelse i FIDE er en av hovedgrunnene til at NFER i sin tid ble stiftet, og foreningen nyter i dag assosiert medlemskap med full stemmerett i FIDE-styret. 

FIDEs viktigste aktivitet består i organisering av toårige FIDE-kongresser og tilhørende publikasjoner. FIDE-kongressene er blant de mest anerkjente EU-rettskonferansene i verden. Her møtes mer enn 500 fremtredende representanter fra den akademiske verden, dommere og advokater fra EU- og EFTA-domstolen, og tjenestemenn fra EØS-statene, ESA, og de øvrige EU-institusjonene til flere dager med diskusjon og debatt om en rekke forskjellige dagsaktuelle EU- og EØS-rettslige spørsmål.

De nasjonale foreningene for europarett spiller en sentral rolle i FIDE-samarbeidet ved å innhente nasjonalrapporter fra eksperter på tre utvalgte temaer til FIDE-kongressene. Nasjonalrapportene danner i sin tur grunnlaget for diskusjonene på kongressen.

NFER har bidratt med tre rapporter til FIDE-kongressen 2020, som alle er tilgjengelig på Open Access:

NFER-styret vil gjerne rette en stor takk til alle nasjonalrapportørene for innsatsen.

På grunn av smittesituasjonen ble FIDE-kongressen 2020 utsatt, og vil finne sted i Den Haag 12-15 mai 2021 – mer informasjon om kongressen finner du her.