Generalforsamling 31. august 2020

Norsk forening for europarett inviterer til generalforsamling mandag 31. august 2020, klokken 15:00–16:00 via videomøteplattformen Zoom.

Foreningens medlemmer kan delta på generalforsamlingen ved å klikke på denne lenken: https://uio.zoom.us/j/69913901622?pwd=UFJob1VDMXhqcGlZZ0k5a01sNEJrZz09

Agendaen for årsmøtet:

  1. Valg av styremedlemmer, formann og nestformann 20202021
  2. Årsberetning og regnskap
    Resultatregnskap | Balanse
  3. Foreningens økonomiske situasjon
  4. FIDE 2020/2021
  5. NFER arrangement 20202021
  6. Datoer for neste styremøte og årsmøte
  7. Eventuelt

Oppdatert 31. august kl. 19:
Klikk her for å laste ned protokollen fra generalforsamlingen.