Lunsjmøte med den polske ombudsmannen for menneskerettigheter, dr. Adam Bodnar

Adam Bodnar
(Foto: Adrian Grycuk, CC BY-SA)

Norsk forening for europarett har gleden av å invitere til åpent lunsjmøte med den polske ombudsmannen for menneskerettigheter dr. Adam Bodnar, tirsdag 28. mai 2019 klokken 12:00. Lunsjmøtet finner sted i Kjerka, som ligger i andre etasje i Domus Media (midtbygningen), Karl Johans Gate 47. Bruk inngangen på byggets venstre side (siden som vender mot slottet, døren inn til kantina/aulakjelleren) og ta deretter trappen eller heis til 2. etg.

Etter at Lov og rettferdighetspartiet i Polen (PiS) vant valget i oktober 2015, har partiet brukt sitt flertall i nasjonalforsamlingen til å innføre en rekke lovendringer som begrenser domstolenes uavhengighet. De nye lovene innskrenker sivilsamfunnets innsyn og påvirkningsmuligheter, og gir regjeringen mulighet til å kontrollere statlige medier. Utsatte gruppers rettigheter er kommet under press. Bodnar mottok i 2018 Rafto-prisen for sitt arbeid med å sikre menneskerettigheter og uavhengige domstoler.

Program:

1200-1245: Ombudsmann dr. Adam Bodnar: The Rule of Law in Europe. On the current situation in Poland.

1245-1250: Pause

1250-1330: Diskusjon. Ordstyrer: Professor Christophe Hillion

Det blir servert lunsj og kaffe/te.