Møte om Brexit-høringen

Norsk forening for europarett inviterer til møte tirsdag 13 november klokken 1200-1330 i Auditorium 13, Midtbygningen (inngang fra byggets bakside, inn i hallen og en trapp opp).

Justis- og beredskapsdepartementet har sendt en Brexit-lov på høring​ som håndterer britenes utmelding fra EU og konsekvensene for EØS-avtalen og norsk rett. Forslagene i høringsnotatet bygger på utkastet til utmeldelsesavtale mellom EU og UK. Høringsfristen er 30 november 2018.

Vi legger opp til ca 45 minutter presentasjon og 45 minutter åpen diskusjon. I den forberedte delen vil Christophe Hillion, Tarjei Bekkedal og Mads Andenæs presentere:

  • rammeverket for utmeldelsen
  • forholdet mellom utmeldelsesavtalen og en eventuell fremtidig avtale mellom EU og UK
  • utmeldelsesavtalens hovedformål og hovedinnhold
  • overgangsperioden, hvor UK vil fortsette å være bundet av EU-retten til utløpet av 2020
  • utmeldelsesavtalens EØS-relevans
  • valget av løsning for å implementere utmeldelsesavtalen i EØS/norsk rett
  • ordningen hvor UK i en overgangsperiode skal fortsette å være bundet av EØS-avtalen «som om» de er med
  • lovforslagets problematiske sider, særlig når det gjelder homogenitet, institusjonelle spørsmål og forholdet til EØS-avtalens grunnprinsipper.

Møtet er åpent for alle, men vi tar gjerne i mot nye medlemmer. Medlemskap koster 100 kroner per år.