Video fra foredrag med Carl Baudenbacher

I går, 30. mai 2018, arrangerte Institutt for privatrett ved UiO, i samarbeid med Norsk forening for europarett, et foredrag av Prof. Dr. jur. Dr. rer. pol. h.c. Carl Baudenbacher. Baudenbacher, som inntil nylig var president i EFTA-domstolen, tok opp spørsmålet om hva som kan skje med EØS-avtalen etter Brexit i sitt foredrag, som hadde tittelen: «From the EEA to the Hanseatic League 2.0?«.

Video av foredraget kan sees her: