Årsmøte med foredrag om delingsøkonomi og EU-retten

Norsk forening for europarett inviterer til årsmøte torsdag 26. april 2018, klokken 1715–1900 i Lødrups Kjeller, midtbygningen, Karl Johans gate 47. Inngang fra kantina (på venstre side av bygningen). Den faglige delen av årsmøtet er åpen for så vel medlemmer som ikke-medlemmer:

Program:

1715–1800: Professor Vassilis Hatzopoulos, Panteion University (Athen):
Beyond Uber: The Sharing Economy as a Challenge to EU Law

1800–: Diskusjon ledet av Professor Stefan Enchelmaier, University of Oxford.

Professor Vassilis Hatzopoulus er en ledende ekspert innenfor EU-rett, med tjenestefrihet som sitt spesialområde. Hans nye bok om EU-rett og delingsøkonomi ble publisert på Hart i mars 2018.

I etterkant av det faglige programmet vil foreningen avholde generalforsamling. Agenda for generalforsamlingen er:

  1. Godkjennelse av innkallingen
  2. Redegjørelse for foreningssaker
  3. Regnskap 2017
    (Klikk for å laste ned: Resultatregnskap for 2017Balanse per 31/12-2017 | Hovedbok for 2017)
  4. Valg av styre registrert i Brønnøysund
  5. Valg av råd

Oppdatert: Protokollen fra årsmøtet kan lastes ned her.