Lunsjmøte om EU-domstolens uttalelse 2/15

Norsk forening for europarett, i samarbeid med Senter for europarett ved UiO, inviterer medlemmer og ikke-medlemmer til lunsjmøte 7. juni. Temaet for lunsjen er EU-domstolens uttalelse 2/15 om frihandelsavtalen fremforhandlet mellom EU og Singapore.

Lunsjmøtet finner sted 7. juni fra kl. 12:00 til 13:00 i møterommet til Petroleumsretten i Domus Media, Karl Johans Gate 47. Inngang fra søyletrappen på byggets forside, annen etasje, høyre side.

Programmet er som følger:

  • Presentasjon av EU-domstolens uttalelse 2/15: «Free Trade Agreement between the European Union and the Republic of Singapore» ved Professor Mads Andenæs, Institutt for privatrett.
  • Kommentar ved professor Tarjei Bekkedal, Senter for europarett.

Om uttalelse 2/15:

Uttalelse 2/15 av 16. mai 2017 gjelder rekkevidden av EUs kompetanse til å inngå handelsavtaler med tredjeland. Et grunnleggende spørsmål er hvor langt EUs eksklusive kompetanse til å slutte slike avtaler rekker, med bindende virkning for alle medlemsstatene. Utenfor rekkevidden av EUs eksklusive kompetanse, må handelsavtaler med tredjeland inngås av EU og medlemsstatene i fellesskap. EØS-avtalen er et eksempel på en slik såkalt «mixed agreement».

EU-domstolens uttalelse 2/15 skriver seg inn i en utvikling som overlater stadig mer kompetanse til EUs sentrale myndigheter. Jo større grad av sentralisering, jo vanskeligere er det for enkeltstater å stille seg i veien for EUs handelspolitikk. Dette har konsekvenser for vidt forskjellige initiativer, som for eksempel en handelsavtale med USA (TTIP) eller en avtale med UK etter Brexit.


Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *