Lunsjmøte om EU-domstolens uttalelse 2/15

Norsk forening for europarett, i samarbeid med Senter for europarett ved UiO, inviterer medlemmer og ikke-medlemmer til lunsjmøte 7. juni. Temaet for lunsjen er EU-domstolens uttalelse 2/15 om frihandelsavtalen fremforhandlet mellom EU og Singapore.

Lunsjmøtet finner sted 7. juni fra kl. 12:00 til 13:00 i møterommet til Petroleumsretten i Domus Media, Karl Johans Gate 47. Inngang fra søyletrappen på byggets forside, annen etasje, høyre side.

Programmet er som følger:

  • Presentasjon av EU-domstolens uttalelse 2/15: «Free Trade Agreement between the European Union and the Republic of Singapore» ved Professor Mads Andenæs, Institutt for privatrett.
  • Kommentar ved professor Tarjei Bekkedal, Senter for europarett.

Om uttalelse 2/15:

Uttalelse 2/15 av 16. mai 2017 gjelder rekkevidden av EUs kompetanse til å inngå handelsavtaler med tredjeland. Et grunnleggende spørsmål er hvor langt EUs eksklusive kompetanse til å slutte slike avtaler rekker, med bindende virkning for alle medlemsstatene. Utenfor rekkevidden av EUs eksklusive kompetanse, må handelsavtaler med tredjeland inngås av EU og medlemsstatene i fellesskap. EØS-avtalen er et eksempel på en slik såkalt «mixed agreement».

EU-domstolens uttalelse 2/15 skriver seg inn i en utvikling som overlater stadig mer kompetanse til EUs sentrale myndigheter. Jo større grad av sentralisering, jo vanskeligere er det for enkeltstater å stille seg i veien for EUs handelspolitikk. Dette har konsekvenser for vidt forskjellige initiativer, som for eksempel en handelsavtale med USA (TTIP) eller en avtale med UK etter Brexit.