Årsmøte med foredrag om EØS-avtalens virkeområde

Norsk forening for europarett inviterer medlemmer og ikke-medlemmer til årsmøte med foredrag mandag 12. juni, klokken 1600–1730 i ”Kjerka”, midtbygningen (Domus Media), Karl Johans gate 47. Inngang fra kantina (på venstre side av bygningen).

Professor dr. juris Finn Arnesen innleder om EØS-avtalens virkeområde i lys av avgjørelsen i sak E-1/16 Synnøve Finden, som følger opp avgjørelsen i sak E-4/04 Pedicel.

Gjennom disse avgjørelsene har EFTA-domstolen slått fast at ethvert nasjonalt tiltak som er ”uatskillelig knyttet” til omsetningen av produkter som faller utenfor EØS-avtalens virkeområde også selv faller utenfor dette virkeområdet.

Avgjørelsene gir foranledning til å diskutere EØS-avtalens anvendelse på aktiviteter knyttet til fiskeri- og landbruksprodukter. Avgjørelsene gir også grunnlag for å diskutere nyanser i EØS-avtalens homogenitetsmålsetting.

Forberedt kommentar ved advokatfullmektig Nils Kristian Benjaminsen, advokatfirmaet Thommessen.

Nils Kristian Benjaminsen fullførte sin master i rettsvitenskap ved Universitetet i Oslo i 2016. Han har tidligere vært vitenskapelig assistent ved Senter for Europarett og skrev avhandlingen ”…uatskillelig knyttet til”: Om avgrensningen av EØS-avtalens saklige virkeområde.