Medlemsmøte om Holship-saken

Norsk forening for europarett inviterer til medlemsmøte om Høyesteretts avgjørelse i havnearbeider-saken (Holship), HR-2016-2554-P.

Tid/sted:

  • Torsdag 2. februar 2017, klokken 1615–1800.
  • Auditorium 13, midtbygningen (østfløyen). Inngang på baksiden av bygget.

Program:

1615–1715: Innledninger ved:
Professor Tarjei Bekkedal, EØS-rettslige sider ved avgjørelsen
Professor Stein Evju, Arbeidsrettslige sider ved avgjørelsen
Stipendiat Anders Narvestad, Menneskerettslige og konstitusjonelle sider ved avgjørelsen

1715–1800: Diskusjon
Ordstyrer: professor Finn Arnesen