Common Market Law Review-konferanse: Crossing Europes’s Borders – New approaches to migration in European Law

Gamle FestsalSenter for europarett har gleden av å arrangere den årlige Common Market Law Review konferansen. CMLRev regnes av mange for å være det viktigste internasjonale tidsskriftet innenfor europarett. En rekke nasjonale og internasjonale foredragsholdere bidrar.

Årets tema er: Crossing Europes’s Borders – New approaches to migration in European Law. Det (foreløpige) programmet finner dere her.

Arrangementet går av stabelen torsdag 20. oktober i Gamle festsal, Urbygningen, Karl Johans Gate. Påmelding via nettskjema innen 17. oktober. Deltakelse er gratis. Se også arrangementets nettside på Jus.UiO.no for mer informasjon.

På samme måte som under forrige måneds Brexit-konferanse vil det være anledning til å følge utvalgte sesjoner.